Regler

Koens” brøl markerer start kl. 1300 og slut kl. 1800 på konkurrencen.

Der må fiskes fra havnekajerne mellem de med rødt på kortet markeret områder.

Der vil være opsat skilte på dagen. Fiskeri fra Halsskovbroen er forbudt.

Max. 1 stang/line m/3 kroge pr. deltagerbillet pr. person

Al lovlig agn må anvendes f.eks. orm, rejer power bait m.m.

KUN BUNDMEDE er tilladt og max. længde på forfang er 2 m.

Kun fisk fanget foran gællerne tæller.

Fisk skal indvejes og registreres levende straks efter fangsten hos nærmeste kontrollant.

Ved vægtlighed vinder korteste fisk - derefter lodtrækning

For præmiegruppe 1-4 max 1 præmie pr. billet pr gruppe.

Overskydende præmier fra gruppe 1– 4 overføres til gruppe 6 (lodtrækningen)

Præmier udleveres kun ved afslutningen på Fæstningen mod forevisning af gyldig deltagerbillet.

Tvivlspørgsmål afgøres af kontrollanterne / dommerkomite 

Mindstemål

Der indvejes ingen fisk under 25 cm.

Fladfisk     27 cm         Torsk     35 cm

Ålekvabbe     25 cm         Andet Afhængig af art

Ål indvejes ikke.

Lidt historie omkring Havnemeden

Havnemeden 2018

D. 26 maj gik det igen løs på og omkring kajerne i Korsør, da Korsør Lystfiskerforening igen bød velkommen til Danmarks største bundmede konkurrence.

Konkurrencen for hele familien, hvor der var en chance får en præmie også selvom man ikke var heldig med fangsterne i løbet af dagen. 

Der blev solgt 641 billetter en lille smule mindre end i 2017, så der var stadig plads langs kajen. Korsør havn ligesom de tidligere år åbnede op for de områder hvor der normalt er lukket. Et par af Svitzers fartøjer havde fundet plads ved havnekajen hvor de optog temmelig meget af pladsen.  Her var besætningen  så venlige at flytte det ene af fartøjerne op på siden af det andet og så var der igen mange meter kajkant til deltagerne.

Fyrbåken ”Koen´s” brøl kl. 13 markerede fiskeriets start og fiskeriets afslutning blev ligeledes markeret kl. 18 med den velkendte lyd af 3 brøl fra ”Koen”

Præmieoverrækkelsen af mere end 135 præmier til en samlet værdi på over 100.000 kroner foregik i "gryden" på fæstningen.

Her blev også "årets havnemeder" kåret. Prisen som en indeholdt en bunke af præmier fra forskellige sponsorer gik i år til 15-årige Morten Skjoldstrup, som har deltaget i Havnemeden gennem flere år.

Havnemeden vender tilbage i 2019 som bliver den 25 udgave.
Korsør Lystfiskerforening takker alle for deres opbakning omkring dette store arrangement, der kun er muligt takket være en entusiasme og gejst fra deltagere, en stor indsats fra frivillige medlemmer af KLF, en fantastisk opbakning fra alle vore mange sponsorer både lokale, regionale og landsdækkende, samt den store opbakning vi får fra Korsør Havn, Korsør City, Korsør Erhvervsforening og arrangementets hovedsponsor Jan & Bo´s Lystfiskershop. 

På Korsør Lystfiskerforenings vegne

Styregruppen for Havnemeden

2017

Med et billetsalg på 710 solgte billetter, der igen var en forøgelse på over 10 % i forhold til sidste år, blev en meget vellykket Havnemede 2017 i Korsør Havn afviklet under de mest perfekte forhold også vejrmæssigt. Dette år havde vi satset ekstra både økonomisk og ressourcemæssigt, hvilket sandsynligvis har medvirket til årets Havnemedes ubetingede succes.

Mange var mødt rigtig tidligt op på dagen for at sikre sig ”deres stamplads”, de satte sig til at nyde det fantastiske sommervejr og afventede med klargjorte ”våben” (fiskestænger) Fyrbåken ”Koen´s” brøl, der kl. 13 markerede fiskeriets start. Efter at deltagerne havde siddet mere eller mindre koncentreret om fiskeriet, afventende det perfekte hug med præmiefisken, nydt den medbragte grillmenu eller de velsmurte mellemmadder, hyggen sammen med familie eller venner, sluttede fiskeriet kl. 18 med den velkendte lyd af 3 brøl fra ”Koen”

Så blev der pakket sammen langs kajen for i mere eller mindre samlet flok, at fortsætte hyggen i Gryden ved Fæstningen, hvor præmieoverrækkelsen af mere end 135 præmier til en samlet værdi på over 90.000 kroner foregik.

2016

Korsør Lystfiskerforening afholdte Danmarks største bundmede-fiske-konkurrence lørdag d. 28 maj 2016 med 631 deltagere, som havde en forrygende dag på havnearealet. Allerede fra morgenstunden stod solen højt på himlen og der blev den resten af dagen. I 2016 var det bedste vejr vi har haft til en havnemede i nyere tid. Der blev brugt masser af orm og selvom der blev hentet orm i både Roskilde og Næstved, så var det nødvendigt at spæde op med skalrejer og muslinger på dåse som også fungerede glimrende som agn.

Rundt omkring på havnearealet var der kan i grillen og der blev hygget i familierne mens man holdt øje med om den store præmiefisk var ved at spise agnen for enden af linen.

Præmieoverrækkelsen foregik i "gryden" på fæstningen hvor der var fyldt godt op med alle deltagerne. Præmieoverrækkelserne blev foretaget af Jørgen Brodersen, formand for Havneudvalget og fra Jørn Ole Didriksen fra Korsør City.

Korsør Lystfiskerforening vil gerne takke alle deltagerne for en god dag, samt alle sponsorerne som gjorde det muligt.

I 1978 indbød Korsør Kommune alle foreninger i Korsør, der på en eller anden måde havde noget med vand at gøre, til at være med i noget man kaldte Korsør Marinaden. Navnet var valgt fordi en marinade er en blanding af mange forskellige ingredienser, og samtidig et ordspil der signalerer noget maritimt. De forskellige arrangementer skulle afvikles over en 14 dages periode umiddelbart inden skoleferien begyndte.  

 

I KLF’s daværende bestyrelse enedes vi om, at lave et par arrangementer de to torsdags aftener.

 

Dengang var der en masse kystkonkurrencer, da det var på den måde vi finansierede ørredudsætningerne. Men de konkurrencer var kun for de mere etablerede lyst/sportsfiskere – vi ville lave noget hvor alle havde en mulighed for at deltage. Det blev starten på de senere meget berømte Havnemedekonkurrencer.

 

Allerede den første aften følte vi at succesen var hjemme, da der dukkede ca. 75 deltagere op, og da der på den anden aften kom hele 110 deltagere, var vi godt klar over at vi havde fat i noget af det rigtige. 

 

Selve Korsør Marinaden afgik ved en stille død, men i Korsør Lystfiskerforening syntes vi at succesen skulle følges op. Derfor fortsatte vi, og det blev efterhånden en event som lystfiskere over hele Sjælland så frem til hvert år – ja vi havde sågar deltagere fra Fyn, Jylland og Tyskland, der kom igen år efter år. Da vi midt i 80-erne var på de allerhøjeste skagler, var der præmier for 35.000 – 40.000, med en førstepræmie der lød på en tur for 2 til Surna i Norge. 896 deltagere var det højeste antal vi nåede.  

 

I slutningen af 80-erne måtte vi tage den tunge beslutning at stoppe med Havnemeden.

I 2006, i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum, lavede vi en 40 års Jubilæumsudgave af Korsør Havnemede. Et par af de bærende kræfter ved de første havnemeder, gik ind i arbejdet igen og agerede tovholdere, mens hele bestyrelsen og resten af Korsør Lystfiskerforenings aktive medlemmer, også gav små og store nap med, såvel før, som under og efter selve arrangementet.

På trods af vejrgudernes vrede, kom der næsten 300 deltagere. Selv om vi havde forventet flere, skal vi huske på, at det snart er 20 år siden vi stoppede konkurrencerne. I 2007 toppede vi indtil videre med 350 deltagere for at i 2008 kunne byde velkommen til lidt over 300 deltagere.

I 2009 gik alle rundt og sagde finanskrise og vi besluttede os derfor at holde 1 års pause. ”Havnemeden” vendte stærkt tilbage i 2010 med 370 deltagere og over 400 deltagere i 2011.